ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ဂ်ာမဏီသမၼတတို႔ တရုတ္-ဂ်ာမဏီ သံတမန္ဆက္ဆံေရးထားရွိ ခဲ႔သည္႔ ႏွစ္၅၀ျပည္႔အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ အျပန္အလွန္ေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-10-12 16:12:01  

ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ဂ်ာမဏီသမၼတ Frank-Walter Steinmeier တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာကို အျပန္အလွန္ ေပးပို႔ၾကျပီး တရုတ္-ဂ်ာမဏီသံတမန္ဆက္ဆံေရးထားရွိခဲ႔သည္႔ ႏွစ္၅၀ျပည္႔ေျမာက္ျခင္းကို ေထာမနာျပဳခဲ႔ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က မိမိသည္ တရုတ္-ဂ်ာမဏီဆက္ဆံမႈကို အလြန္အေလးထားျပီး သမၼတ Steinmeierႏွင္႔အတူ တရုတ္-ဂ်ာမဏီ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ အခန္းက႑သစ္သို႔ တက္လွမ္းရန္ လက္တြဲတြန္းအားေပးလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။

Steinmeierကလည္း လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္၅၀အတြင္း ဂ်ာမဏီ-တရုတ္ဆက္ဆံမႈသည္ နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ နက္ရိႈင္းစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာခဲ႔ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။