ထိုင္ဝမ္ ဟြာလ်န္အနီးတဝိုက္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျပင္းအား ၅.၆ အဆင္႔ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္

(GMT+08:00)2022-10-11 15:32:12  

ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔  ညဥ္႔နက္ပိုင္း ၃ နာရီ ၂၄ မိနစ္က ထိုင္ဝမ္ေဒသ ဟြာလ်န္ခရိုင္ အနီးတဝိုက္ ပင္လယ္ျပင္ (ေျမာက္လတၱီက်ဴ ၂၃.၉၃ ဒီဂရီ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဴ ၁၂၂.၂၆ ဒီဂရီ)၌ ျပင္းအားရစ္ခ္်တာစေကး ၅.၆ အဆင္႔ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္ခဲ႔ၿပီး ဗဟိုခ်က္မအနက္ ကီလိုမီတာ ၂၀ ၌ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ ငလ်င္ ဌာနမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။