တရုတ္အာကာသစခန္း Mengtian စမ္းသပ္ခန္းအတြက္ Propellant ကို ထည့္သြင္း

(GMT+08:00)2022-10-11 15:36:01  

ေအာက္တုိဘာလ ၉ရက္ေန႔က မူလစီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း တရုတ္အာကာသ စခန္း Mengtian စမ္းသပ္ခန္းအတြက္Propellant ကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္ဟု တရုတ္လူပါ အာကာသလုပ္ငန္းရံုးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းကို ကိုးကား၍ China Media Group က ေရးသားေဖာ္ျပပါသည္။ Mengtian စမ္းသပ္ခန္းကုိ ဝင္ခ်မ္ အာကာသ လႊတ္တင္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ၿပီး နည္းပညာနယ္ပယ္တပ္ဆင္မႈ၊ စမ္းသပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ျပဳလုပ္ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ Long March -၅ ဘီ အေဝးထိန္း (ဃ) သယ္ေဆာင္ဒံုးပ်ံႏွင့္အတူ သက္ဆို္င္ရာ ပူးတြဲစစ္ေဆးမႈ မ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ဝင္ခ်မ္ အာကာသလႊတ္တင္ေရးစခန္းတြင္ အေျခအေန ေကာင္းမြန္ၿပီး စမ္းသပ္ေရးတြင္ ပါဝင္မည့္ စနစ္မ်ား၏ ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် ျပဳလုပ္ေနလ်က္ ရွိပါသည္။