တရုတ္ ပထမဆံုး (၁၂၀) Twenty-foot Equivalent Unit(TEU)လွ်ပ္စစ္ ကုန္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္း ကုန္ေသတၱာတင္သေဘၤာသည္ က်န္းစူးျပည္နယ္ ထုိက္ေဆာင္း ဆိပ္ကမ္းမွ ပထမအၾကိမ္ ခရီးထြက္

(GMT+08:00)2022-10-11 15:37:24  

ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး (၁၂၀) Twenty-foot Equivalent Unit(TEU)လွ်ပ္စစ္ ကုန္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္း ကုန္ေသတၱာတင္သေဘၤာ “Jiang Yuan Bai He”သည္ ယန္ဇီျမစ္ ထုိက္ေဆာင္းဆိပ္ကမ္းမွ တျဖည္းျဖည္း ခရီးထြက္ျပီး ထုိက္ေဆာင္းဆိပ္ကမ္း-က်င္းေဟာင္းတူးေျမာင္းၾကီး စူးက်ိဳး စက္မႈဇုန္ဆိပ္ကမ္းအၾကား ကီလုိမီတာ(၈၀) ရွည္လ်ားေသာျမစ္ထဲတြင္ စတင္ခုတ္ေမာင္း လည္ပတ္ ပါသည္။ ယင္းသည္ က်န္းစူးျပည္နယ္ ကုန္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၏ “လွ်ပ္စစ္ေခတ္”ကုိ ဖြင္႔လွစ္ျပီဟု ျပသထားပါသည္။