ေသနတ္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈ ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားနိုင္မနုိင္သည္ အေမရိကန္ပံုစံ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို တိုင္းတာသည့္ အေရးၾကီးေပတံျဖစ္ဟု တရုတ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-10-11 14:57:26  

တရုတ္နုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္က အသက္ ရွင္သန္ခြင့္သည္ အေရးအႀကီးဆုံး လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသနတ္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားျပီး၊ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို လက္ေတြ႔က်စြာ ကာကြယ္နိုင္မနုိင္သည္ နိုင္ငံတကာမိသားစုၾကီးမွ အေမရိကန္ပံုစံ ဒီမိုကေရစီနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို တိုင္းတာသည့္ အေရးၾကီးေပတံျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရသည္။

အေမရိကန္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးစင္တာမွ မၾကာခင္က ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၂၀ျပည့္နွစ္မွ ၂၀၂၁ခုႏွစ္အထိ္ အေမရိကန္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ သတ္ျဖတ္မႈပမာဏသည္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးလာခဲ့သည္ဟု သတင္းအရ သိရသည္။