ပိုမိုမ်ားျပားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္ စနစ္ နွစ္မ်ိဳးကုိ ေထာက္ခံျခင္းအား တရုတ္ျပည္က ၾကိဳဆို

(GMT+08:00)2022-10-10 14:42:58  

Tesla ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူ မက္စကယ္၏ ထိုင္ဝမ္ဆိုင္ရာ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္က ပိုမိုမ်ားျပားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္ စနစ္ နွစ္မ်ိဳးကုိ နားလည္ ေထာက္ခံျခင္းအား တရုတ္ျပည္က ၾကိဳဆိုေၾကာင္း ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ေမာ္နင္က ယခု ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကား အေျခအေန မတည္မျငိမ္ျဖစ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ အရင္းခံ အေၾကာင္းရင္းမွာ ထိုင္ဝမ္ မင္က်င္႔ပါတီက ျပင္ပအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ထိုင္ဝမ္ သီးျခားတည္ရွိေရးကို ရွာၾကံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္ဝမ္ သီးျခား တည္ရွိေရးကို ျပတ္ျပတ္သားသား တိုက္ဖ်က္ျပီး ျပင္ပအင္အားစုမ်ား၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို ကန္႔ကြက္မွသာ ထိုင္ဝမ္ေရလက္ၾကား ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္မႈကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။