အေမရိကန္မွ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္မွ် တျခားနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ဝင္စြက္ျခင္းကို တရုတ္နုိင္ငံက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-10-10 14:48:05  

အေမရိကန္က ၄င္း၏ ျပည္တြင္းဥပေဒကို ကိုးကား၍ အီရန္အရာရွိမ်ားအား အေရးယူခဲ့သည့္ အေရးကိစၥနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ  ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္က တရုတ္နုိင္ငံသည္ အေမရိကန္မွ မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္မွ် တျခားနိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ယခုလ ၉ရက္ေန႔က ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုChina Media Group မွသတင္းအရသိရသည္။

ယခုရက္မ်ားက အေမရိကန္သည္ အီရန္ျပည္တြင္းအေျခအေန အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အေမရိကန္၏ ျပည္တြင္းဥပေဒကို ကိုးကား၍ အီရန္အရာရွိမ်ားအား အေရးယူၿပီး အီရန္အား အေရးယူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္က်င့္သံုးမည္ဟုလည္း ျခိမ္းေျခာက္ ခဲ့သည္ဟု သတင္းအရ သိရသည္။