တရုတ္နုိင္ငံသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအင္အား ပိုမိုစြမ္းေဆာင္မည္ဟု တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-10-10 14:46:22  

တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္သည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဆယ္နွစ္အတြင္း တရုတ္နုိင္ငံမွ ကမၻာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ျပဳခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို ယခုလ ၉ ရက္ေန႔က ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ မိတ္ဆက္ခဲဲ့ရာ၌ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အားေကာင္း ဆက္တိုက္ ညီမွ်စြာ တိုးတက္ရန္ အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအင္အားမ်ားကို ပိုမိုစြမ္းေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရသိရသည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရးအေျခအေန မတည္မျငိမ္၊ မေရမရာျဖစ္မႈ မ်ားလာျပီး၊ အထူးသျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါအေျခအေနမွ ရိုက္ခတ္မႈေအာက္တြင္ တရုတ္စီးပြားေရးတည္ျငိမ္စြာ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးနာလန္ျပန္ထူရန္အတြက္ တက္ၾကြေသာစြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ျပဳခဲ့သည္ဟု သတင္းအရသိသည္။