၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ သတၱမ အၾကိမ္ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝး ပီကင္း၌ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-09 14:44:30  

  ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ သတၱမ အၾကိမ္ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝးကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ပီကင္း၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဗဟုိေကာ္မတီ ကုိယ္စား မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝးတြင္ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပခဲ႔ၿပီး ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီမွ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံသုိ႔ တင္ျပရန္ ေဆြးေႏြးၾကမည္႔ အစီရင္ခံစာ အေၾကာင္းကုိလည္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ဝမ္ဟုနင္သည္ ေဆြးေႏြးၾကမည္႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ(ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္း) အေၾကာင္းကုိ မ်က္နွာစုံညီအစည္းအေဝးတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။