ဂ်ပန္အေနနွင့္ တရုတ္ျပည္၌ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ဓာတုလက္နက္မ်ားဖ်က္ဆီးေရးအစီအစဥ္ကို ဘက္စံုတိက်စြာ လက္ေတြ႔ေဖၚေဆာင္ရန္ တရုတ္နုိင္ငံက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႈံ႔ေဆာ္တိုက္တြန္း

(GMT+08:00)2022-10-09 14:48:35  

တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္က တရုတ္ျပည္တြင္ ဂ်ပန္မွ က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ ဓာတုလက္နက္မ်ားဖ်က္ဆီးေရးအစီအစဥ္သည္ ၃ ၾကိမ္ တိုင္တိုင္ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ရံုသာမက၊ စတုတၳအၾကိမ္ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ဂ်ပန္အေနနွင့္ နိုင္ငံတကာမိသားစုၾကီးနွင့္ တရုတ္ျပည္အေပၚ နိုင္ငံေရးနွင့္ တရားဥပေဒအရ ကတိျပဳခ်က္ကို လိုက္နာျပီး၊ ဓာတုလက္နက္မ်ားဖ်က္ဆီးေရး အစီအစဥ္ကို ဘက္စံုတိက်စြာ လက္ေတြ႔ေဖၚေဆာင္ရန္ တရုတ္ျပည္ဘက္မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႈံ႔ေဆာ္တိုက္ေၾကာင္း ယခုလ ၈ရက္ေန႔က ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုChina Media Group မွသတင္းအရသိရသည္။