အေမရိကန္က စီးပြားကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို နိုင္ငံေရးကိစၥနွင့္ လက္နက္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္းသည္ တရုတ္နိုင္ငံ၏ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးကို တားဆီးနိုင္မည္ မဟုတ္ဟု တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-10-09 14:44:59  

တရုတ္ျပည္၏ ခ်စ္ပ္ျပားတင္ပို႔မႈအေပၚ အေမရိကန္မွ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္က အေမရိကန္က သိပၸံနည္းပညာနွင့္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကိုို နိုင္ငံေရးကိစၥနွင့္ လက္နက္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္းသည္ တရုတ္နိုင္ငံ၏ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို တားဆီးနိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ပိတ္ဆို႔ၿပီး ကိုယ့္အတတ္ကုိယ္စူး ျဖစ္မည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၈ ရက္ေန႔က ပံုမွန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရသိရသည္။