တရုတ္အမ်ိဳးသားေန႔ ရံုးပိတ္ရက္ရွည္အတြင္း တရုတ္ျပည္တြင္း ခရီးသြား ဦးေရ (၄၂၂)သန္းရွိ

(GMT+08:00)2022-10-08 12:44:49  

တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ခရီးသြားဝန္ၾကီးဌာန အခ်က္အလက္စင္တာ၏ တုိင္းတာခ်က္ အရ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တရုတ္အမ်ိဳးသားေန႔ ရံုးပိတ္ရက္ရွည္ ၇ ရက္အတြင္း တရုတ္ျပည္တြင္း ခရီးသြားဦးေရ (၄၂၂)သန္း ရွိျပီး ယမန္ႏွစ္အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ (၁၈.၂)ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ႔နည္းသြားေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းခရီးသြားဝင္ေငြ တရုတ္ယြမ္ေငြ (၂၈၇.၂၁)ဘီလီယံရွိျပီး ယမန္ႏွစ္အလားတူ အခ်ိန္ပုိင္းကထက္ (၂၆.၂)ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ႔နည္းသြားေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္လံုး ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ခရီးသြား ရံုးပိတ္ရက္ေစ်းကြက္မ်ား  ေယဘုယ်အားျဖင္႔ လံုျခံဳျပီး တည္ျငိမ္ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။