အမ်ိဳးသားေန႔ ရံုးပိတ္ရက္ရွည္ ကုန္ဆုံးေတာ့မည္ဆိုေသာ္လည္း ေဘက်င္း အပန္းေျဖ ဥယ်ာဥ္ Happy Valley တြင္ ခရီးသြားအမ်ားအျပားရိွေန

(GMT+08:00)2022-10-07 16:54:09  

  ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၆ရက္ေန႔ အမ်ိဳးသားေန႔ရံုးပိတ္ရက္ရွည္ ကုန္ဆုံး ေတာ့မည္ဆိုေသာ္လည္း Beijing Happy Valley အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္တြင္ ခရီးသြားမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး စည္ကားေနပါသည္။ ညဘက္တြင္ မီးေရာင္မ်ား လင္းထိန္ေနၿပီး ခရီးသြားမ်ား၏ စိတ္အားထက္သန္မႈမွာ ေလ်ာ့ပါးမည္ မဟုတ္ေသးဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။