ေက်ာက္စိမ္းလိုတန္ဖိုးရွိေသာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး(အပုိင္း-၄)

(GMT+08:00)2022-10-06 14:18:14  

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနျပည္ေတာ္ တပ္ကုန္းရိွ ေအးခ်မ္းသာစံျပေက်းရြာကေလးဟာ တစ္ခ်ိန္က ဆင္းရဲတဲ့ ေက်းရြာေလး တစ္ရြာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႕ရဲ႕မူလရြာေဟာင္းဟာ ဆင္ေသ ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ေရးမွာ ေရနစ္ျမဳပ္တဲ့ ငါးအုပ္စုဆယ္ရြာ ေရ၀ပ္ဧရိယာမွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့အတြက္ ရြာသစ္ကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရရဲ႕ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမွာ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတ ႏုိင္ငံအစိုးရရဲ႕ အကူအညီနဲ႕ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရတဲ့ ေအးခ်မ္းသာ စံျပေက်းရြာကို လန္ခ်န္း မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္အရ တရုတ္ပညာရွင္ လီတ်န္ပင္းဟာ ေက်းရြာကို လာေရာက္ျပီး အကူအညီေပးမႈ စတင္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႕  ေအးခ်မ္းသာစံျပေက်းရြာကေလးဟာ နဂိုမူလက ၾကမ္းတမ္း ဆိုး၀ါးတဲ့ အေျခအေနကေန တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ လူေနမႈ အဆင့္ျမင့္ျပီး ၾကြယ္၀တဲ့ စံျပ ရြာေလး တစ္ရြာ ျဖစ္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ဒီလို ဆင္းရဲမႈလြတ္ကင္းတဲ့ဘ၀ကို သူတို႕ဘယ္လိုေတြ ၾကိဳးစား ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသလဲ၊ လန္ခ်န္းမဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားထဲကေန ေအးခ်မ္းသာ စံျပေက်းရြာေလး ျပည့္ျပည့္၀၀ ေအာင္ျမင္မႈ ရရိွခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ဒီဇာတ္လမ္းထဲမွာ အေၾကာင္းစံုကို ေတြ႕ျမင္ သိရိွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။