ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ Qionghai ၿမိဳ႕ ခရီးသြားမ်ား လႈိင္းစီးၿပီး ရံုးပိတ္ရက္ကို ႏႊဲေပ်ာ္ၾက

(GMT+08:00)2022-10-06 16:10:42  

ေအာက္တိုဘာလ ရက္ေန႔တြင္ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ Qionghai ၿမိဳ႕၌ ခရီးသည္မ်ားသည္ Boao ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးပ်ံခုန္ျခင္းကို လက္ေတြ႕ ခံစားေနပါသည္။ အမ်ိဳးသားေန႔ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား၏ ပၪၥမေျမာက္ေန႔တြင္ ဟိုင္နန္သည္  ေနသာပါသည္။ ခရီးသြားအမ်ားအျပားသည္ Boao ကမ္းေျခတြင္ လႈိင္းစီးျခင္း ၊မိုးပ်ံခုန္ျခင္း၊ ပင္လယ္ထဲတြင္ ေရကူးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းေသာ အမ်ိဳးသားေန႔ရံုးပိတ္ရက္ကို ႏႊဲေပ်ာ္ခဲ့သည္။