ပန္ဒါဝက္ဝံ ၃ ေကာင္ ရွန္ဟိုင္းတြင္ ေမြးေန႔ပြဲကို အတူတကြ က်င္းပၾက

(GMT+08:00)2022-10-06 16:09:35  

ေအာက္တိုဘာလ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ႏွစ္အ႐ြယ္ ပန္ဒါဝက္ဝံ Kang Kangႏွစ္အ႐ြယ္ ပန္ဒါဝက္ဝံ Xue Bao ႏွင့္ Qian Jin တို႔၏ ေမြးေန႔ပြဲကို ရွန္ဟုိင္းေတာရုိင္းတိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္တြင္ အတူတကြ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူသည္ ပန္ဒါဝက္ဝံမ်ားအတြက္ "ေမြးေန႔ ေခါက္ဆြဲ" ကို အထူးသီးသန႔္ ျပင္ဆင္ ေပးပါသည္။ ေခါက္ဆြဲကို မွ်စ္၊ ပန္းသီး၊ မုန္လာဥနီ စသည့္ အသီးအႏွံမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ပန္ဒါဝက္ဝံမ်ားသည္ ဤေနရာတြင္ ေန႔တိုင္း ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ၿပီး က်န္းမာစြာ ႀကီးထြားႏိုင္မည္ဟု ဥယ်ာဥ္က ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။