တ႐ုတ္လူမ်ိဳးသည္ အာကာသထဲတြင္ တရုတ္အမ်ိဳးသားေန႔ကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေထာမနာျပဳ

(GMT+08:00)2022-10-05 15:01:43  

တရုတ္ အာကာသယာဥ္မႉးမ်ားသည္ အာကာသတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံအလံေတာ္ႏွင္႔ အတူ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး အေနႏွင္႔ အာကာသထဲတြင္ တရုတ္အမ်ိဳးသားေန႔ကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေထာမနာ ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။