အမ်ိဳးသားေန႔မွာတ႐ုတ္ျပည္သူတို႔ရဲ့ဒုတိယႏွစ္(၁၀၀)ရည္မွန္းခ်က္ကိုေျပာရေအာင္

(GMT+08:00)2022-10-05 15:11:47  

ဒီေန႔ကတ႐ုတ္နိုင္ငံရဲ့အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္ပါတယ္။၁၉၄၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊၁ရက္ေန႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံတည္ေထာင္ျခင္းကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ေန႔ ေကာင္းေန႔ျမတ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။တ႐ုတ္ျပည္သူေတြက ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းခမ္းနားစြာဂုဏ္ျပဳ ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္အမ်ိဳးသားေန႔မွာေတာ့ တရုတ္ျပည္သူေတြကအရင္ႏွစ္ေတြကထက္ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခုပိုလာပါတယ္။ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့အမ်ိဳးသားေန႔ရံုးပိတ္ရက္(၇)ရက္ၿပီးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ  တရုတ္ျပည္သူေတြက(၅)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်င္းပေလ့ရွိတဲ့“လႈပ္ရွားမႈႀကီး”တစ္ခုကို က်င္းပေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒါကေတာ့တ႐ုတ္နိုင္ငံအာဏာရပါတီ---တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံျဖစ္ပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔တ႐ုတ္ျပည္သူေတြက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုး ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို ဒီေလာက္ေမၽွာ္လင့္ေနၾကတာလဲ?ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ဒီညီလာခံက တ႐ုတ္ျပည္သူေတြ ဒုတိယ ႏွစ္(၁၀၀)ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ စီစဥ္ေပးမႈေတြလုပ္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အဆိုျပဳေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးကိုတ႐ုတ္ ျပည္သူေတြရဲ့ႏွစ္(၁၀၀)ရည္မွန္းခ်က္ (၂)ခုကို အရင္ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ပထမႏွစ္(၁၀၀)ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတည္ေထာင္တဲ့ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္အခ်ိန္မွာ အသင့္အတင့္ ခ်မ္းသာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း ဘက္စံုတည္ေဆာက္ၿပီးစီးေရးျဖစ္တယ္။ စာေရးသူအေနနဲ႔ ဂုဏ္ယူစြာေျပာျပခ်င္တာကေတာ့ ဒီရည္မွန္းခ်က္ကို မႏွစ္က ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အ ထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယႏွစ္(၁၀၀)ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔ သမၼတနိုင္ငံတည္ေထာင္တဲ့ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္အခ်ိန္မွာ၊ ေျပာရရင္ဒီရာစုႏွစ္ အလယ္ ပိုင္းေပါ့၊တ႐ုတ္နိုင္ငံက ခ်မ္းသာအင္အားႀကီးေသာ၊ဒီမိုကေရစီက်ေသာ၊ ယဥ္ေက်းေသာ၊ သင့္ျမတ္သာယာေသာ၊ လွပေသာ ေခတ္မီ ဆိုရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံႀကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္သြား ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ဒီရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ဖို႔အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္ကေနဘယ္လိုအေသးစိတ္စီမံခ်က္ေတြ၊ဘယ္လိုအေရးပါတဲ့အစီအမံေတြရွိၿပီး၊ဒီရည္မွန္းခ်က္အေကာင္အထည္ေပၚသြားရင္ ျပည္သူေတြအတြက္ ဘာေတြသယ္ေဆာင္လာ ေပးမလဲ? ဒါကေတာ့တ႐ုတ္ျပည္သူေတြက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္(၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုး ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို ေမၽွာ္လင့္ေနတဲ့အေၾကာင္းရင္းပါပဲ။