တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားေန႔ အားလပ္ရက္တြင္ ႐ိုးရာထုံးစံအတိုင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္

(GMT+08:00)2022-10-04 13:17:35  

      တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားေန႔ အားလပ္ရက္မ်ား အတြင္း ခ်ဳံခ်င့္ၿမိဳ႕ရွိ ရႈခင္းသာေနရာျဖစ္ေသာ ေထာင္စုႏွစ္ ေရွးေဟာင္းျမိဳ႕ ခ်ီခ်ိခိုတြင္ စီးခြၽမ္းေအာ္ပရာမ်က္ႏွာပုံစံေျပာင္းလဲျခင္း၊ ႐ိုးရာဝတ္စုံႏွင့္ ျပသျခင္း၊ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေဈးတန္း စသည့္ အမ်ိဳးသား႐ိုးရာစတိုင္ပုံစံလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား႐ိုးရာစတိုင္ပုံစံစီးပြါးေရးသည္ အာလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ခရီးသြား သုံးစြဲမႈ ေဈးကြက္အား အားသစ္ေလာင္း တြန္းအားေပးေနပါသည္။