ဟိုင္နန္ျပည္နယ္မွ Duty Free ဆိုင္မ်ား ၃ ရက္အတြင္း ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ သန္းေပါင္း ၆၃၀ ရွိ

(GMT+08:00)2022-10-04 13:05:45  

       တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားေန႔ ရံုးပိတ္ရက္ရွည္အေတာအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္သည္ ေပၚလစီ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင္႔ ခရီးသည္မ်ားကို ဆဲြေဆာင္ေနသည္။ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ ကုန္သြယ္မႈရံုးမွ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာစာရင္းအရ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔အထိ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္မွ Duty Free ဆိုင္ ၁၀ ဆိုင္တို႔၏ ေရာင္းခ်မႈပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ သန္းေပါင္း ၆၃၀ ရွိၿပီး ဆိုင္မ်ားသို႔ ဝင္လာေသာခရီးသည္ ၁၅၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။