တ႐ုတ္က်န္းစူး ယမ္ခ်င္ၿမိဳ႕ ရႈခင္းသာေနရာတြင္ ႐ိုးရာမဂၤလာပြဲ ထုံးစံအတိုင္း ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-03 15:16:09  

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္က်န္းစူးျပည္နယ္ ယမ္ခ်င္ၿမိဳ႕ရွိ ရႈခင္းသာေနရာတစ္ခုတြင္  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႐ိုးရာသိမ္ေမြ႕ၿပီး ႂကြယ္၀လွေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုျမႇင့္တင္ရန္ တ႐ုတ္႐ိုးရာ ထုံးစံအတိုင္း မဂၤလာပြဲ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ၾကည့္ရႈသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။