တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၇၃ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ အသီးသီး ေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-10-02 12:17:27  

မၾကာခင္ရက္မ်ားက ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ခံမ်ားသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ထံသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္၊ သုိ႔မဟုတ္ သဝဏ္လႊာမ်ားကို အသီးသီး ေပးပို႔ခဲ့ရာ တရုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၇၃ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ျခင္းကို ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း၊ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား အလုပ္သမား ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ကင္ဂံ်ဳအန္းက အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္ကို အျမဳေတျပဳထားေသာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တရုတ္ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အသင့္အတင့္ ခ်မ္းသာသည့္ လူ႔ေဘာင္ အဖဲြ႔အစည္းကို တည္ေထာင္ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ ေခတ္မီဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ ဘက္စံုတည္ေဆာက္ေရး ခရီးစဥ္သစ္ကို စတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရွင္သန္ေရးအိပ္မက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္မွာ မုခ်မလဲြ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ငုယင္ပူထရုန္က တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားကာ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ အလြန္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ရုရွား သမၼတ ပူတင္က တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၇၃ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ျခင္းကို ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံကို ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

အေမရိကန္ သမၼတ ဘိုင္ဒင္က အေမရိကန္အစုိးရကိုယ္စား တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၇၃ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ျခင္းကို ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။