တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားေန႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဟာင္ေကာင္အလႊာေပါင္းစုံတို႔ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-02 12:18:26  

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၇၃ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ အမိႏိုင္ငံရင္ခြင္သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သည့္ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္အလႊာေပါင္းစုံတို႔သည္ အမ်ိဳးသားေန႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး အမိႏိုင္ငံစည္ပင္သာယာဝေျပာၿပီး ျပည္သူမ်ားခ်မ္းသာပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းၾကသည္။

      တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၇၃ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ျခင္း ဂုဏ္ျပဳသည့္ ေဟာင္ေကာင္အလႊာေပါင္းစုံပေဒသာကပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ေဟာင္ေကာင္ အားကစား႐ုံ၌ က်င္းပၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္မ်ိဳးစုံျဖင့္ ေဒသခံ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား မ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားေန႔ကို ႏြဲွေပ်ာ္ခဲ့ၾကသည္။