တရုတ္ Wentian စမ္းသပ္ေရး ေမာ္ဂ်ဴး ေနရာေျပာင္းလဲမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2022-10-01 13:14:54  

ပီကင္းစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ မြန္းလဲြ ၁၂ နာရီ ၄၄ မိနစ္က ေျမျပင္ကြပ္ကဲေရးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင္႔ Wentian စမ္းသပ္ေရး ေမာ္ဂ်ဴးသည္ ေနရာေျပာင္းလဲမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။