ရွီက်င့္ဖိန္သည္ C919 အႀကီးစားခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ စီမံကိန္းအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျပီး စီမံကိန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျပပြဲသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ

(GMT+08:00)2022-10-01 13:11:29  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံသမၼတ၊ ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပီကင္းျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ C919 အၾကီးစား ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ စီမံကိန္း အဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျပီး ယင္းစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္မႈျပပြဲကို သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈကာ C919 အႀကီးစားခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ျခင္းတာဝန္ အဆင့္က႑ တစ္ခုတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိျခင္းအေပၚ အျပည့္အဝ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ဗဟိုျပဳနည္းပညာမ်ားကို အာရုံစိုက္ျပီး အဓိက ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို ထိပ္ဆံုး ေနရာထားျပီး ျဖစ္ႏိုင္ေသာ လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ အားလုံးကို ဖယ္ရွားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။