တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ျခင္း (၇၃) ႏွစ္ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီက အမ်ိဳးသားေန႔ ဧည့္ခံပြဲ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-10-01 13:12:44  

စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ညတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ျခင္း ၇၃ ႏွစ္ျပည့္ ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္  ျပည္သူ႔ ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ အမ်ိဳးသားေန႔ ဧည့္ခံပြဲကို က်င္းပျပီး သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ အပါအဝင္ ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္  ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢိဳလ္ ၅၀၀ နီးပါးတို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ျခင္း (၇၃) ႏွစ္ျပည့္ကို ဂုဏ္ျပဳၾကေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ သာယာဝေျပာၿပီး ျပည္သူမ်ား ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ကာ တရုတ္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး ထာဝရ အဓြန္႔ရွည္ပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းခဲ့ပါသည္။