ပထမဆံုး somatic cell ကိုယ္ပြား အာတိတ္ဝံပုေလြကို Harbinတြင္ ျပသ

(GMT+08:00)2022-09-30 15:12:30  

၂၀၂၂ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ပထမဆံုး somatic cell ကိုယ္ပြား အာတိတ္ဝံပုေလြကို Harbin ဝင္ရိုးစြန္းပန္းျခံတြင္ ျပသခဲ့သည္။ ယင္း စိတ္၀င္စားမႈ အမ်ားၾကီး ရရွိေသာ အာတိတ္ဝံပုေလြေလးသည္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ရက္ေန႔က ပီကင္းျမိဳ႕ ခ်မ္းဖိန္ေဒသ သုေတသနစခန္းတြင္ ေမြးဖြားျပီး အငွားမိခင္Beagleေခြးႏွင့္အတူ ေနထိုင္သည္။