တရုတ္-အာဂ်င္တီးနား လူမႈယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရး အဆင္႔ျမင္႔ဖုိရမ္ကုိ ပီကင္းျမိဳ႕၌ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-09-29 12:07:35  

စက္တင္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔က တရုတ္-အာဂ်င္တီးနား လူမႈယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရး အဆင္႔ျမင္႔ဖုိရမ္ကုိ ပီကင္းျမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ ယင္းဖုိရမ္သည္ China Media Group ႏွင္႔ အာဂ်င္တီးနား အမ်ားျပည္သူမီဒီယာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းဝန္ရံုးတုိ႔ ပူးတြဲၾကီးမႉး က်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး တရုတ္-အာဂ်င္တီးနား သံအဆက္အသြယ္ထားရွိခဲ႔သည္႔ ႏွစ္၅၀ျပည္႔ေျမာက္ျခင္းကုိ ဂုဏ္ျပဳရန္ျဖစ္ကာ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ တရုတ္-အာဂ်င္တီးနား ခ်စ္ၾကည္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွစ္၏ အေရးၾကီးလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယခုအၾကိမ္ ဖုိရမ္၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ “မီဒီယာမ်ား ကူးလူးဖလွယ္ေရးကုိ နက္ရိႈင္းေစျပီး ျပည္သူမ်ား၏ သုခခ်မ္းသာမႈကုိ အတူရွာၾကံၾကျခင္း”ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္၊ အာဂ်င္တီးနား ႏွင္႔ အျခား လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားမွ အစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင္႔ မီဒီယာဌာနမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ online ႏွင္႔offline နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ ဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အဖဲြ႔ဝင္၊ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ၾကီး ဟြမ္ခြင္မင္းသည္ ဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ျပီး တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င္႔ဖိန္၏ ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားကာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံသံအမတ္ၾကီး Gustavo SabinoVacaNarvaja သည္ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံသမၼတ Fernández၏ ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာကုိ ဖတ္ၾကားခဲ႔ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။