စူကန္းကန္ စိုစြတ္ေျမ၏ ေဆာင္းဦးရႈခင္းမ်ား

(GMT+08:00)2022-09-29 12:08:41  

ေ႐ႊေဆာင္းဦးရာသီတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ကန္းစူးျပည္နယ္ က်ဴခၽြမ္းျမိဳ႕ အာခ္စိုက္ ကာဇတ္လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခရိုင္တြင္ တည္ရွိသည့္ စူကန္းကန္ၾကီးႏွင့္ စူးကန္းကန္ငယ္ စိုစြတ္ေျမတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းငွက္မ်ား ပ်ံသန္းျခင္း၊ ျမင္းမ်ား ေျပးလႊားျခင္း၊ ႏြားမ်ားႏွင့္ သိုးမ်ား က်က္စားျခင္းကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ေရာင္စုံျမက္ခင္းျပင္သည္ ကဗ်ာဆန္ၿပီး လွပေနပါသည္။