ဟာရီကိန္း Ian အေမရိကန္သို႔ ဝင္ေရာက္

(GMT+08:00)2022-09-29 12:08:17  

စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း "Ian" သည္ အေမရိကန္ႏို္င္ငံ ဖေလာ္ရီဒါ ျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္းအနီးတြင္ အဆင့္ ၅ နီးပါးရွိ အင္အားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

"Ian"သည္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားသည္ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ဟာရီကိန္းစင္တာက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "Ian"ေၾကာင့္ ဖေလာ္ရီဒါတြင္ ေနရာအႏွံ႔ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ပြားရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။