တရုတ္-အာဂ်င္တီးနား လူမႈယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဖလွယ္ေရး အဆင္႔ျမင္႔ဖုိရမ္ကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ဖြင္႔လွစ

(GMT+08:00)2022-09-28 14:38:53  

တရုတ္-အာဂ်င္တီးနား လူမႈယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဖလွယ္ေရး အဆင္႔ျမင္႔ဖုိရမ္ကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ဖြင္႔လွစ္ပါသည္။