ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ “ေခတ္သစ္သုိ႔ စိတ္အားထက္သန္စြာ ခ်ီတက္ျခင္း” ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ား ျပပဲြသုိ႔ လည္ပတ္ၾကည္႔ရႈ

(GMT+08:00)2022-09-28 10:59:07  

     တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ က်င္းပခါနီးအခ်ိန္ ျဖစ္သည္႔ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေပက်င္းျပတုိက္၌ က်င္းပေသာ “ေခတ္သစ္သုိ႔ စိတ္အားထက္သန္စြာ ခ်ီတက္ျခင္း” ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ား ျပပဲြသုိ႔ လည္ပတ္ၾကည္႔ရႈခဲ႔ပါသည္။

    ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၈ ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ က်င္းပခဲ႔သည္႔ေနာက္ပုိင္း ပါတီဗဟုိေကာ္မတီသည္ တစ္ပါတီလုံးနွင္႔ တစ္ျပည္လုံးမွ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံမွ ျပည္သူမ်ားကုိ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာင္ၿပီး ၾကာရွည္သည္႔ကာလအတြင္း မေျဖရွင္းနုိင္ခဲ႔သည္႔ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းခဲ႔ၿပီး ေရရွည္ အနာဂတ္ေရးနွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အေရးႀကီး အေၾကာင္းကိစၥ မ်ားစြာကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အေတြးအေခၚနွင္႔ သဘာဝ စသည္႔ဘက္မ်ားမွ အႏၱရာယ္၊ စိန္ေခၚမႈနွင္႔ စမ္းသပ္မႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားခဲ႔ၿပီး ပါတီနွင္႔ နုိင္ငံေတာ္၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သမုိင္းဝင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိ၍ သမုိင္းဝင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားကာ မြန္ျမတ္ေသာ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ရွင္သန္ေရး အတြက္ ပုိမုိ ျပည္႔စုံေကာင္းမြန္ေသာ စနစ္ဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ပုိမုိ ခုိင္ခံ႔ေသာ ရုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ အေျခခံနွင္႔ ပုိမုိ ထက္သန္ေသာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အင္အားမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။