တရုတ္-ဥေရာပ ကုန္တင္ရထား ခ်န္အန္း သည္ ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးစဥ္ အႀကိမ္ ၃၀၀၀ေက်ာ္သြားျပီ

(GMT+08:00)2022-09-28 13:39:26  

    စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ တရုတ္-ဥေရာပ ကုန္တင္ရထား ခ်န္အန္း သည္ ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးစဥ္ ၃၀၀၅ ႀကိမ္ကို ေျပးဆဲြခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္-ဥေရာပ ခ်န္အန္း ရထားျဖင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသတြင္ ထိေရာက္မႈျမင့္မားျပီး ကုန္က်စရိတ္ သက္သာကာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမြန္ ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္း မဏာမအားျဖင့္ ျဖစ္တည္လာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။