ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား သမၼတ ဖာနန္ဒက္ဇ္သည္ တ႐ုတ္-အာဂ်င္တီးနား လူမႈယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရး အဆင့္ျမင့္ဖိုရမ္ထံ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ အသီးသီး ေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-09-28 21:57:02  

ယခုလ ၂၈ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား ႏိုင္ငံ သမၼတ Alberto Fernandezသည္ တ႐ုတ္-အာဂ်င္တီးနား လူမႈယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရး အဆင့္ျမင့္ဖိုရမ္ထံသို႔ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကို အသီးသီး ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားတို႔သည္ မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္သည္ တ႐ုတ္-အာဂ်င္တီးနား အၾကား သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထားရွိခဲ့သည့္ ႏွစ္၅၀ ျပည့္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္-အာဂ်င္တီးနား ခ်စ္ၾကည္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုႏွစ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမွ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ခံႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထြန္းသစ္စ ေစ်းကြက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား အၾကား စည္းလုံးညီညြတ္မွု၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုႏွင့္ အတူတကြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွု အတြက္ စံနမူနာ တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္-အာဂ်င္တီးနား ဆက္ဆံေရး ဘက္စံု လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွုသည္ တ႐ုတ္-လက္တင္အေမရိက ဆက္ဆံေရး အားေကာင္းရွင္သန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွု၏ ပံုရိပ္ငယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖိုရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ အႀကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ကို စုေပါင္းၿပီး သေဘာတူညီမႈကို စုစည္းကာ တ႐ုတ္-အာဂ်င္တီးနား ဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး အခန္းက႑သစ္ကို ဖြင့္လွစ္ဖို႔ တြန္းအားေပး၍ ေခတ္ကာလသစ္  တရုတ္-လက္တင္ အေမရိက ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္းႏွင့္ လူသား ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈကို ျပဳလုပ္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

Alberto Fernandezက အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ၾကာ လက္တဲြၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဆင့္အတန္း ပိုမို ျမင့္မားေသာ ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ခိုင္မာစြာ ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ မီဒီယာမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ သိရွိနားလည္မွုကို ျမႇင့္တင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို နက္ရိႈင္းေစၿပီး အာဂ်င္တီးနား-တရုတ္ ဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ အတြက္ တြန္းအားေပးကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား၏ ခ်မ္းသာသုခ၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔အတြက္ ပိုမို မ်ားျပားေသာ အက်ိဳးျပဳမႈကို စြမ္းေဆာင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

တ႐ုတ္-အာဂ်င္တီးနား လူမႈယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရး အဆင့္ျမင့္ဖိုရမ္ကို ထိုေန႔က ပီကင္းတြင္ က်င္းပေၾကာင္း၊ ဖိုရမ္၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ "မီဒီယာဖလွယ္မႈ နက္ရွိုင္းေစေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေကာင္းက်ိဳး အတူရွာႀကံေရး" ျဖစ္ေၾကာင္း၊ China Media Groupႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား အမ်ားျပည္သူ႔ မီဒီယာ ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းေရးမွဴးရံုးတို႔ ပူးတဲြ က်င္းပၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။