တရုတ္ျပည္ျပန္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္း ၄၇ ခု ရွန္ဟုိင္း၌ ျပသ

(GMT+08:00)2022-09-27 15:55:06  

    တရုတ္ျပည္ျပန္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္း အထူးျပပဲြကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႔၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။ ျပပဲြတြင္ နုိင္ငံျခားမွ တရုတ္ျပည္ျပန္ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္း ၄၇ ခုကုိ ျပသထားၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ ခ်င္းမင္းဆက္ေခတ္က ယြမ္မင္ယြမ္ ဘုရင္႔ပန္းၿခံမွ ေမြးေန႔တိရစၦာန္ ေၾကးညုိ ေခါင္းရုပ္ ၁၂ ခု၏ ႏြား၊ က်ား၊ ေမ်ာက္၊ ဝက္ ေၾကးညုိေခါင္းရုပ္ မူရင္းအထည္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။