ဝူဟန္႔ ဟန္႔နန္ရွိ လူၾကိဳက္မ်ားေသာ သဲေသာင္ျပင္

(GMT+08:00)2022-09-27 16:10:02  

တရုတ္ျပည္ ယန္စီျမစ္ ဝူဟန္႔အပိုင္း ေရအမွတ္ ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာသျဖင့္၊ မတူျခားနားေသာ သဲေသာင္ျပင္မ်ား ေပၚလာခဲ့သည္။