ကန္သည္ စစ္မွန္ေသာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ စူပါႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္သည္ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနဆို

(GMT+08:00)2022-09-27 16:11:12  


စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္က သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကိုေျဖၾကားရာတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ စစ္မွန္ေသာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ စူပါႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္က သက္ဆိုင္ရာစာရင္းေကာက္ယူခ်က္အရ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၂၁ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ၉၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးမ်ားလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအထိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ႏိုင္ငံ ၄၀ ခန္႔အား စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ကမၻာလံုး လူဦးေရတစ္ဝက္ခန္႔ကို ထိခိုက္ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဒုကၡမ်ားကို ျဖစ္ေစေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။