ေလ်ာင္နင္စစ္သေဘၤာ သေဘၤာသား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-09-27 16:03:23  

    မၾကာမီက အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ေလ်ာင္နင္စစ္သေဘၤာတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသူမ်ားက ခ်န္ပီယံဆုရရွိရန္ အျပိဳင္အဆုိင္ ၾကိဳးစားၾကပါသည္။