ေျမႀကီးေပၚတြင္ ေရးဆြဲသည့္ အႀကီးစား သီးထြက္ေကာင္းစပါးပန္းခ်ီကားမ်ား

(GMT+08:00)2022-09-26 11:29:57  

စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ စိခၽြမ္းျပည္နယ္ ခ်င္တူးၿမိဳ႕ရွိ တရုတ္ လယ္သမားမ်ား သီးထြက္ေကာင္းပြဲေတာ္၏ အဓိက က်င္းပရာေနရာျဖစ္သည့္ တရုတ္ Tianfu လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကုန္စည္ျပပြဲဥယ်ာဥ္၌ စပါးခင္းမ်ားသည္ စပါးလိႈင္းကဲ႔သို႔ မျပတ္မလပ္ဘဲ ဆက္စပ္ၿပီး စပါးႏွံမ်ား ေရႊဝါေရာင္ျဖစ္ကာ ရင့္မွည့္လာခဲ့ပါသည္။ ေကာင္းကင္မွၾကည့္လွ်င္ အစိမ္းေရာင္ ေျမႀကီးေပၚတြင္ အႀကီးစားေျပာင္းဖူး၊ ပဲေတာင့္၊ ငရုတ္သီးႏွင့္ ေရႊဖရံုသီးပံုစံ စပါးပန္းခ်ီကားမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။