ေၾကာင္ေတြကို “ဆိုင္လက္ေထာက္” အျဖစ္ ေမြးၿပီး ဆင္ဟြာစာအုပ္ဆိုင္၏ ပထမဆုံး အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ပါေသာ စာအုပ္ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00)2022-09-26 15:33:31  

စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္း ဆင္ဟြာစာအုပ္ဆိုင္မ်ား၏ ပထမဆုံး "အိမ္ေမြးတိရစာၦန္"စာအုပ္ဆိုင္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ ဆြဲေဆာင္ခဲ့သည္။ ၄င္းစာအုပ္ဆိုင္သည္ ႐ိုးရာစာအုပ္ဆိုင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပုံစံကို ေျပာင္းလဲၿပီး စာအုပ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ အျပင္အဆင္ကို ေပါင္းစပ္ကာ စာဖတ္သူမ်ားအား စာဖတ္ရင္း ေၾကာင္ႏွင့္ ကစားျခင္း ျဖစ္သည္႔ ထူးျခားသည္႔ အေတြ႕အႀကဳံကို ခံစားႏိုင္ေစပါသည္။