ပီကင္း ဟြယ္ရိုေဒသတြင္ လယ္သမားမ်ား ရိတ္သိမ္းပြဲေတာ္ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-09-25 12:12:28  

စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ရိုးရာရာသီခ်ိန္ ၂၄ခုတြင္ ခ်ိဳးဖမ္း(Autumnal equinox) ရာသီခ်ိန္ ျဖစ္ျပီး ပဥၥမအၾကိမ္ တရုတ္လယ္သမားမ်ား ရိတ္သိမ္းပြဲေတာ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေန႔တြင္ “ရိတ္သိမ္းမႈ ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေက်းရြာတိုးတက္ေစျခင္း၊ ပြဲေတာ္ၾကိဳဆိုျခင္း” ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္  ပီကင္း ဟြယ္ရိုေဒသ ပဥၥမအၾကိမ္ တရုတ္လယ္သမားမ်ား ရိတ္သိမ္းပြဲေတာ္ႏွင့္ ၃၃ၾကိမ္ေျမာက္ ပီကင္းလယ္သမားမ်ား အႏုပညာပြဲေတာ္(ခ်မ္ေရွာင္ယဥ္ ပြဲေတာ္ခြဲ)ကို ဟြယ္ရို ခ်မ္ေရွာင္ယဥ္ မန္လူမ်ိဳးေက်းရြာစု တာ့ကိုးရြာတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။