က်ီနန္း ဟြမ္ဟုိတံတားၾကီးတြင္ အလုပ္သမားမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေရးလုပ္ငန္းကုိ အပူတျပင္း ေဆာင္ရြက္ ေန

(GMT+08:00)2022-09-24 14:35:13  

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေကာင္းကင္ဓါတ္ပံုအရ က်ီနန္း ဟြမ္ဟုိတံတားၾကီးတြင္ အလုပ္သမားမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေရးလုပ္ငန္းကုိ အပူတျပင္း ေဆာင္ရြက္ ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ က်ီနန္းဟြမ္ဟုိ ကားလမ္းတံတားၾကီး တိုးခ်ဲ႕ေရးလုပ္ငန္းသည္ အရွည္ ၇.၇၄၈ ကီလုိမီတာရွိျပီး စုစုေပါင္း တရုတ္ေငြယြမ္ ၉.၅၈၁ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံကာ တစ္နာရီလ်ွင္ ျမန္ႏႈန္း ၈၀ ကီလုိမီတာအတုိင္း ဒီဇုိင္းဆဲြထားပါသည္။ တံတားၾကီး အေပၚထပ္သည္ ရႈေထာင္႔ႏွစ္ဖက္ ၈ လမ္းသြား ကားလမ္းမ ျဖစ္ျပီး ေအာက္ထပ္သည္ ၂ လမ္းသြား ရထားလမ္း ျဖစ္ပါသည္။