ဂ်ပန္က ပင္လယ္ထဲသုိ႔ ႏ်ဴကလီးယားညစ္ညမ္းေရထုတ္လႊတ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ကုိ ျပည္သူ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ရပ္စဲသင္႔

(GMT+08:00)2022-09-23 13:37:15  

ဒီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕သည္ တုိက်ိဳ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုမၸဏီႏွင့္ ဂ်ပန္ စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ လူ ၄၂၀၀၀ တုိ႔၏ အမည္ပူးတဲြစာကုိေပးပုိ႔ၿပီး ဖူကူရွီမာအမွတ္-၁ ႏ်ဴကလီးယား လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရုံမွ ႏ်ဴကလီးယားညစ္ညမ္းေရကုိ ပင္လယ္ထဲသုိ႔ ထုတ္လႊတ္မည့္ အစီအစဥ္ကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ႔ၾကသည္။ ဂ်ပန္ ဂ်ိဳတုိသတင္းဌာနမွ သတင္းအရ ၿပီးခဲ႔တဲ႔နွစ္ ဇြန္လကစၿပီး ဂ်ပန္တစ္ျပည္လုံးတြင္ လူ ၂.၂၁ သိန္းတုိ႔ အထက္ပါ အစီအစဥ္ကုိကန္႔ကြက္ဖုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ၿပီဟု သိရသည္။

      ခန္႔မွန္းခ်က္အရ အခု ဖူကူရွီမာအမွတ္-၁ ႏ်ဴကလီးယား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရုံတြင္ ႏ်ဴကလီးယားညစ္ညမ္းေရသည္ တန္ခ်ိန္ ၁၃ သိန္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏ်ဴကလီးယားညစ္ညမ္းေရတုိးမ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ဂ်ပန္အစုိးရက ပင္လယ္သမုဒၵရာဟာ ကုိယ္တုိင္ သန္႔စင္စြမ္းအားရွိတယ္ဟုဆုိၿပီး ညစ္ညမ္းေရကုိ ပင္လယ္ထဲသုိ႔ ထုတ္လႊတ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ကုိ တြန္းအားေပးကာ အဲဒီလုိအခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းမႈ အသက္သာဆုံးေသာ နည္းလမ္းကုိ က်င္႔သုံးလိုျခင္းျဖစ္သည္။ တကယ္လုိ႔ ဂ်ပန္က ဒီလုိလုပ္ရင္ ပုိမ်ားသည့္ နုိင္ငံႏွင့္ ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ႀကီးမားသည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမဏီပင္လယ္သမုဒၵရာသိပံၸပညာသုေတသနဌာနမွ တြက္ခ်က္မႈရလဒ္အရ ဂ်ပန္၏ ႏ်ဴကလီးယားညစ္ညမ္းေရကုိ ပင္လယ္ထဲသုိ႔ ထုတ္လႊတ္လွ်င္ ၅၇ ရက္အတြင္း အဲဒီ ညစ္ညမ္းေရသည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ၏ ေနရာအမ်ားအျပားသုိ႔ ပ်ံ႕နွံ႔နုိင္ၿပီး၊ ၃ နွစ္အတြင္း ညစ္ညမ္းေရ၏ ႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေရာင္ျခည္သည္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် အထိ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈ ဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္သြားေစမွာ ျဖစ္သည္။ ျမစိမ္းေရာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႔မွ ႏ်ဴကလီးယား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္က ဂ်ပန္၏ ႏ်ဴကလီးယား ညစ္ညမ္းေရထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ကာဗြန္-၁၄ ဓါတ္၏ အႏၱရာယ္သည္ နွစ္ေထာင္ခ်ီအတြင္း ဆက္တုိက္တည္ရွိမွာျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးရုိးဗီဇကုိထိခုိက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္နုိင္မည္ဟု ေထာက္ျပ ခဲ့သည္။

      ပင္လယ္သမုဒၵရာသည္ ဂ်ပန္၏ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ပုံးမဟုတ္။ တစ္ကမၻာလုံးက ဂ်ပန္၏ ကုိယ္က်ိဳးဖက္မႈအတြက္ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈ မခံသင္႔။ ဂ်ပန္က ပင္လယ္ထဲသုိ႔ ႏ်ဴကလီးယား ညစ္ညမ္းေရထုတ္လႊတ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ကုိ ျပည္သူ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ရပ္စဲသင္႔ၿပီဟု China Media Group မွ သတင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္  ေရးသား ေဖၚျပထားပါသည္။