သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္- အာရွ၊ ဥေရာပ ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ ယြမ္ ဘီလီယံ ၉၆၀ တန္ဖုိးရွိ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိ

(GMT+08:00)2022-09-23 15:34:20  

 သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္- အာရွ၊ ဥေရာပ ကုန္စည္ျပပဲြကုိ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ တရုတ္နုိင္ငံ ရွင္းက်န္း ေဝဂါ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၌ က်င္းပခဲ႔သည္။ ယခုအၾကိမ္ ကုန္စည္ျပပဲြ၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ “အတူတုိင္ပင္၊ အတူ တည္ေဆာက္၊ အတူမွ်ေဝခံစားကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အနာဂတ္သုိ႔ တက္လွမ္း ၾကျခင္း” ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိစာရင္းအရ ကုန္စည္ျပပဲြတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၃၆၅ ခု ဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔ၿပီး စုစုေပါင္းတန္ဖုိးမွာ ယြမ္ ဘီလီယံ ၉၆၀ ေက်ာ္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃၅.၄ ဘီလီယံခန္႔) ရွိၿပီး တရုတ္- အာရွ၊ ဥေရာပ ကုန္စည္ျပပဲြမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးပင္ ျဖစ္သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။