တရုတ္စီးပြားေရးသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေရးႀကီးေသာအင္ဂ်င္ ျဖစ္လာ သည္ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဆို

(GMT+08:00)2022-09-23 13:35:42  

စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ကက်င္းပေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေက်ာက္လိက်န္းက သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကိုေျဖၾကားရာတြင္ တစ္ကမၻာလံုး အႀကီးဆံုးေသာ ထြန္းသစ္စစီးပြားေရးႏိုင္ငံအျဖစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အေရးႀကီးေသာအင္ဂ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ တရုတ္ ႏိုင္ငံတကာဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပစဥ္အေတာအတြင္း ကမၻာ့ဘဏ္မွ အရာရွိကလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံမွ က်င့္သံုးေသာ တံခါးဖြင့္ေရး မူဝါဒ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ တစ္ကမၻာလံုးစီးပြားေရးနာလန္ထူရန္ အတြက္ ပါဝါထည့္သြင္းမႈျဖစ္လာသည္ဟု ေျပာခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူေက်ာက္လိက်န္းက အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ကိုယ္တိုင္ ျမင့္မားေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ US Federal ReserveFEDသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၏ အတုိုးႏႈန္း အမ်ားအျပား တိုးျမွင့္ျခင္းကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ၏တန္ဖိုး အလ်င္အျမန္ တိုးလာေစသျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးေငြ ၃၆ မ်ိဳး၏ တန္ဖိုးမွာ ၁၀ ပံု ၁ ပံုထက္မနည္း က်ဆင္းလာကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားစြာသည္ စီးပြားေရးက်ဆင္းလာသည့္ ဆိုးက်ိဳးကို ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ မိသားစုမ်ားစြာကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္းဆင္းရဲလာေစၿပီး နာလန္ထူရန္ ခက္ခဲ ေနသည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးကို ပိုမိုဆိုးဝါးလာေစေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ၄င္းက အေမရိကန္ေဒၚလာ၏တန္ဖိုး တိုးျမွင့္လာျခင္းေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုး စီးပြားေရးကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ တာဝန္ယူေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ေငြေရးေၾကးေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္၊ ကမၻာ့စီးပြားေရး နာလန္ထူရန္ အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္သင္႔သည္ဟု အေမရိကန္ ေဝါစထရိဂ်ာနယ္သည္ မၾကာမီက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အလုပ္ပိုလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။