တရုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ တရုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ တရားဝင္ အခြင့္အေရးကို ဆက္လက္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းမည္ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဆို

(GMT+08:00)2022-09-23 13:36:21  

စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေက်ာက္လိက်န္းက အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ လံုၿခံဳေရးျပႆနာျဖင့္ တရုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖိႏွိပ္မႈျပဳျခင္းနွင္႔ ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကိုေျဖၾကားရာတြင္ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအား မွားယြင္းမႈကို ခ်က္ခ်င္းျပင္ဆင္ရန္၊ တရုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ မဟုတ္မမွန္ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ အေၾကာင္းမဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈကို ရပ္စဲကာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ လႈံ႔ေဆာ္တိုက္တြန္းေၾကာင္း၊ တရုတ္အစိုးရသည္ တရုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၏ တရားဝင္ အခြင့္အေရးကို ဆက္လက္ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။