အေမရိကန္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို “ႏိုင္ငံ၏လံုျခံဳေရး ျခိမ္းေျခာက္မႈစာရင္း” တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းအေပၚ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန တံု႔ျပန္

(GMT+08:00)2022-09-22 13:41:26  

      အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ (Federal Communications Commission) သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို “ႏိုင္ငံ၏လံုျခံဳေရး ျခိမ္းေျခာက္မႈစာရင္း”တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းအေပၚ တုံ႕ျပန္ေျပာဆုိရာတြင္ တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဝမ္ဝင္ပင္က ယင္းသည္ အေမရိကန္က ႏိုင္ငံလုံၿခဳံေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး ႏုိင္ငံ၏အင္အားကို အလြဲသုံးစား ျပဳကာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈ ျပဳသည္႔ ေနာက္တစ္ခုလုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။