ရုရွားႏွင့္ကန္ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ား ႏိုင္ငံတကာအာကာသစခန္းသို႔ ဝင္ေရာက္

(GMT+08:00)2022-09-22 13:42:42  

ရုရွားႏိုင္ငံေတာ္အာကာသကုမၸဏီRoscosmosသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ရုရွား Soyuz MS-22 အာကာသယာဥ္ကို ႏိုင္ငံတကာအာကာသစခန္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ရုရွားအာကာသယာဥ္မွဴး ၂ဦးႏွင့္ အေမရိကန္ အာကာသ ယာဥ္မွဴး ၁ ဦးတို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာအာကာသစခန္းသို႔ ေခ်ာေမာစြာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းအာကာသယာဥ္မွဴး ၃ ဦးသည္ ႏိုင္ငံတကာအာကာသစခန္းတြင္ ၁၈၈ ရက္ၾကာ အလုပ္ လုပ္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။   ၄င္းမွာ Roscosmos ႏွင့္ NASA တို႔မွ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ပါသည္။

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔က Roscosmos ႏွင့္ NASA တို႔သည္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ရုရွား Soyuz အာကာသယာဥ္ႏွင့္ အေမရိကန္အာကာသယာဥ္မ်ားကို အလွည့္က်အသံုးျပဳၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ အာကာသ ယာဥ္မွဴးမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအာကာသစခန္းသုိ႔ ပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Roscosmos က ၄င္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ႏိုင္ငံတကာအာကာသစခန္း စီမံကိန္းမူေဘာင္အတြင္းတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တြန္းအားေပးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ထားေသာ အာကာသ စူးစမ္းေလ႔လာေရးႏွင့္ အသံုးျပဳေရးလုပ္ငန္း ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။