သီးနွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ေရာက္ရွိျပီ

(GMT+08:00)2022-09-22 13:39:22  

  ပီကင္းစံေတာ္ခ်ိန္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၄ မိနစ္တြင္ ေဆာင္းဦးရာသီ ခ်ဴးဖင္း ရာသီခ်ိန္သို႕ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေမႊးၾကိဳင္ေသာ အသီးအႏွံမ်ား ရိတ္သိမ္းထားႏိုင္ေသာ ေဆာင္းရာသီ ေရႊကာလ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ရိတ္သိမ္းမႈကာလ၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို အတူတူ ခံစားၾကရေအာင္။