တ႐ုတ္ထ်န္းအန္းမင္ရင္ျပင္ႀကီးတြင္ အမ်ိဳးသားေန႔ ပန္းျခင္းမ်ား ခင္းက်င္းျပသထားျပီ

(GMT+08:00)2022-09-22 13:37:02  

      တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားေန႔ေရာက္ခါနီး စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားေန႔အတြက္ ပန္းျခင္းေတာင္းမ်ား ခင္းက်င္းေနၿပီး ရင္ျပင္တြင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားႏွင့္ ခရီးသြား အမ်ားအျပားဓာတ္ပုံ႐ိုက္ေနၾကသည္။